รูปภาพสินค้า รหัส9789742124182
9789742124182
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ ซีเอ็ด, ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742124182
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 169 x 221 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Access 2003 ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows xp

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ Windows xp

 • หน่วยที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Windows xp

 • หน่วยที่ 3 การปรับแต่ง Windows xp

 • หน่วยที่ 4 การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์

 • หน่วยที่ 5 การสร้าง User Account

 • ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Access 2003

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรม Microsoft Access 2003

 • หน่วยที่ 2 การออกแบบและสร้างตาราง (Tables)

 • หน่วยที่ 3 การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query)

 • หน่วยที่ 4 การสร้างฟอร์ม (Form)

 • หน่วยที่ 5 การสร้างรายงาน (Report)

 • หน่วยที่ 6 การสร้างเพจ (Pages)
  ฯลฯ