รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742124021
จำนวน: 294 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ แบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Word 2003 เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การทำงานได้อย่างเหมาะสม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows XP

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นก่อนใช้ Windows XP

 • หน่วยที่ 2 เริ่มต้นใช้งาน Windows XP

 • หน่วยที่ 3 การทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์

 • หน่วยที่ 4 การปรับแต่งเดสก์ทอป

 • ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Word 2003

 • หน่วยที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2003

 • หน่วยที่ 2 การปรับแต่งและการจัดการกับเอกสาร

 • หน่วยที่ 3 การใช้งานระบบอัตโนมัติต่างๆ

 • หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง

 • หน่วยที่ 5 การสร้างสไตส์และเท็มเพลต

 • หน่วยที่ 6 การแทรกรูปประกอบในเอกสาร

 • หน่วยที่ 7 การสร้างจดหมายเวียนหรือ Mail Merge

 • หน่วยที่ 8 การจัดรูปแบบในการพิมพ์

 • หน่วยที่ 9 การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003