รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742123321
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 16 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การจัดทำหนังสือเล่มนี้เกิดจากความต้องการที่จะบอกเล่าถ่ายทอดความรู้ หลักทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฎิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า Postfix เป็นเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง และเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆมากมายทั้งจากภายในตัวโปรแกรมเอง และจากโปรแกรมเสริมจากโปรแกรมภายนอก ซึ่งบภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บท ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มสร้างระบบ ไปจนถึงการเสริมคุณสมบัติพิเศษที่จำเป็นให้แก่ระบบในตอนท้าย หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการขององค์การที่กำลังวาง
ระบบอีเมล์ประสิทธิภาพสูงด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ และกำลังมองหาโซลูชั่นที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุดกับองค์การของตนเอง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 แนะนำ Postfix และการทำงานขอเมล์เซิร์ฟเวอร์

 • บทที่ 2 โครงสร้าง Postfix และคำสั่งที่ช่วยในการทำงาน

 • บทที่ 3 การติดตั้ง Postfix

 • บทที่ 4 ไฟล์ master.cf และ main.cf

 • บทที่ 5 Postfix lookup table

 • บทที่ 6 เมล์ไม่พึงประสงค์ และ Mailing List

 • บทที่ 7 การรับเมล์, การรีเลย์เมล์, การควบคุมการรีเลย์เมล์ขาออก

 • บทที่ 8 การติดตั้ง Postfix แบบ Sendmail Style (mbox)

 • บทที่ 9 การติดตั้ง Postfix แบบ Qmail Style (Maildir)

 • บทที่ 10 การติดตั้ง Postfix ร่วมกับ Mysql

 • บทที่ 11 การติดตั้งเว็บเมล์ด้วย SqWebMail

 • บทที่ 12 การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบน Postfix

 • บทที่ 13 เครื่องมือช่วยงาน Postfix

 • ภาคผนวก 1

 • ภาคผนวก 2

 • ภาคผนวก 3