รูปภาพสินค้า รหัส9789742122560
9789742122560
สารพันกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ
ผู้เขียนหวังเซียนหมิง
ผู้แปลประภาวดี จิลลานนท์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 149.00 บาท
ราคาสุทธิ 149.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742122560
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 212 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
16 กลยุทธ์บริหารคน ได้ถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการบริหารประเทศไว้มากมาย อาทิ การบริหารบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้บริหารเพื่อจัดการที่เป็นเลิศ
:: สารบัญ
- กลยุทธ์ที่ 1
การปกครองประเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
- กลยุทธ์ที่ 3
เปิดหูเปิดตาให้กว้าง
- กลยุทธ์ที่ 4
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กลยุทธ์ที่ 5
มีความหยั่งรู้
- กลยุทธ์ที่ 6
การบริหารคน
- กลยุทธ์ที่ 7
การสรรหาบุคลากร
- กลยุทธ์ที่ 8
การประเมินผลงาน
- กลยุทธ์ที่ 9
การบริหารจัดการกองทัพ
- กลยุทธ์ที่ 10
การให้รางวัลและการลงโทษ
...ฯลฯ...