รูปภาพสินค้า รหัส9789742122287
9789742122287
แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ
ผู้เขียนมนัส อนุศิริ ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742122287
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 258 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างตำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา ผู้เพิ่งจบและยังไม่มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของไม้

 • บทที่ 3 คานและตงสำหรับอาคารไม้

 • บทที่ 4 การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด

 • บทที่ 5 โครงหลังคาไม้

 • บทที่ 6 รอยต่อโครงสร้างไม้

 • บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปของเหล็กรูปพรรณ

 • บทที่ 8 องค์อาคารรับแรงดึง

 • บทที่ 9 องค์อาคารรับแรงอัด

 • บทที่ 10 องค์อาคารรับแรงดัด

 • บทที่ 11 โครงหลังคาเหล็ก

 • บทที่ 12 การต่อโครงสร้างเหล็ก

 • ภาคผนวก ก. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างไม้

 • ภาคผนวก ข. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างเหล็ก

 • ภาคผนวก ค. สูตรในการหาโมเมนต์ แรงเฉือน และระยะโก่งของคาน

 • ภาคผนวก ง. สูตรในการคำนวณตรีโกณมิติและคุณสมบัติรูปทรงเรขาคณิต

 • บรรณานุกรม