รูปภาพสินค้า รหัส9789742122195
9789742122195
เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742122195
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือแบบเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับ Windows XP & Excel 2003 เล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาสม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง Windows XP

 • หน่วยที่ 1 การใช้งานและปรับแต่ง User Account

 • หน่วยที่ 2 การดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • หน่วยที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม ฟอนต์ และเครื่องพิมพ์

 • หน่วยที่ 4 การใช้งาน Control Panel และการปรับแต่ง Windows

 • หน่วยที่ 5 เปิดโลกบันเทิงกับ Windows XP

 • ส่วนที่ 2 การใช้งาน Microsoft Excel 2003

 • หน่วยที่ 1 แนะนำการใช้โปรแกรม Excels

 • หน่วยที่ 2 การตกแต่งสมุดงาน

 • หน่วยที่ 3 การใช้สูตรและฟังก์ชัน

 • หน่วยที่ 4 การสร้างแผนภูมิ

 • หน่วยที่ 5 การพิมพ์เอกสาร Excel

 • หน่วยที่ 6 การทำงานกับฐานข้อมูล
  ฯลฯ