รูปภาพสินค้า รหัส9789742122096
9789742122096
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...
ผู้เขียนเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 198.00 บาท
ราคาสุทธิ 198.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742122096
จำนวน: 384 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์และระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ตลอดจนจริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 • บทที่ 2 การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 • บทที่ 3 ฐานข้อมูล และคลังข้อมูล

 • บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • บทที่ 6 บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ

 • บทที่ 7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 • บทที่ 8 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

 • บทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 • บทที่ 10 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

 • บทที่ 11 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ

 • บทที่ 12 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • บทที่ 13 เทคโนโลยีและการจัดการความรู้

 • บทที่ 14 จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสนเทศ