รูปภาพสินค้า รหัส9789742121594
9789742121594
-
ผู้เขียนผศ. สุธี ขวัญเงิน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742121594
จำนวน: 235 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 374 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การจัดการอุตสาหกรรม

 • บทที่ 2 การผลิตและการปฏิบัติการ

 • บทที่ 3 หน้าที่การผลิต การปฏิบัติการ และการจัดการองค์กร

 • บทที่ 4 การวางแผนกำลังการผลิต

 • บทที่ 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง

 • บทที่ 6 การวางแผนผังกระบวนการผลิต

 • บทที่ 7 การวางแผนการผลิตรวม

 • บทที่ 8 การวางแผนและบริหารโครงการ

 • บทที่ 9 การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า

 • บทที่ 10 การวางแผนความต้องการวัสดุ

 • บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพ

 • บรรณานุกรม