รูปภาพสินค้า รหัส9789742121532
9789742121532
ลูกจ้าง ตัวแทนขายตรง รับจ้างอิสระ ผู้ตกงาน เถ้าแก่ ซื่งเบื่องานประจำแบบเดิมๆ ต้องอ่าน
ผู้เขียนเกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742121532
จำนวน: 292 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 14 x 21 x 15 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2550
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนทำงานทั่วไปด้านการบริหาร SMEs แบบครบเครื่อง 360 องศา ต่อยอดจากหนังสือ 202 คิดวิธีชี้ทางรวย แบบครบเครื่อง 360 องศา และ 222 ข้อคิดพิชิตทางรวยแบบครบเครื่อง 360 องศา ซึ่งเป็นหนังสือของผู้เขียนเล่มก่อน จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือ การรวบรวมประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำธุรกิจ SMEs หลายประเภท ผสมผสานกับประสบการณ์ของเถ้าแก่ในหลายธุรกิจ มุมมองของนักวิชาการหลายคน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำมาจากประสบการณ์ตรงทางธุรกิจของผุ้เขียนและของเถ้าแก่หลายรายรวมถึงสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในข้อคิดบางข้อซึ่งจะช่วยให้คุณผู้อ่านหลุดจากกับดักหนี้และมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็ว นอกจากนี้ ต้องเป็นเถ้าแก่มืออาชีพ เพราะยิ่งเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนบางแห่งไม่ได้สอนมากเท่าไรยิ่งดี สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้สอนคือ ก่อนใช้เงิน ต้องระลึกถึงความพอเพียงและความเพียรที่เพียงพอ นั่นคือต้องซื้อสิ่งที่จำเป็นมากกว่าสิ่งที่อยากได้ ต้องเปลี่ยนหนี้สินเป้นสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ได้จริง รวมถึงต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ของการทำงานสูงสุด
:: สารบัญ
- ยกระดับความคิด ทักษะ และความสามารถ
- วิเคราะห์ธุรกิจ
- บริหารการผลิต
- บริหารการตลาด
- บริหารทรัพยากรบุคคล
- บริหารการจัดการ
- บริหารการเงิน