รูปภาพสินค้า รหัส9789742121143
9789742121143
-
ผู้เขียนวิทยา สุคตบวร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 115.00 บาท
ราคาสุทธิ 115.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742121143
จำนวน: 169 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 254 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 04 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP (Object-Oriented Programming) ซึ่งประกอบด้วย ภาคทฤษฎี นำเสนอความรู้ของ Java, C# และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ส่วน ภาคปฏิบัติ นั้นจะนำเสนอถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ คำสั่งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง แบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติ พร้อมเฉลยทุกแบบฝึกหัดด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Java และ C#

 • บทที่ 2 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 • พอยน์เตอร์ (Pointer)

 • Arrays of Objects

 • คำสั่ง Static

 • คำสั่ง Friend

 • Overloading

 • การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

 • คำสั่ง Virtual

 • เฉลยแบบฝึกหัด

 • บรรณานุกรม