รูปภาพสินค้า รหัส9789742120863
9789742120863
-
ผู้เขียนโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120863
จำนวน: 409 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 242 x 20 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องศึกษาควบคู่ไปทั้งทางด้านศาสตร์วิชาการและการปฏิบัติร่วมกัน ภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความรู้ในระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ควรทำความเข้าใจและศึกษาในรายละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลอง OSI การส่งผ่านข้อมูลและการอินเตอร์เฟซ ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูลมัลติเพล็กซิง การตรวจจับข้อผิดพลาด รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบของเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายพื้นฐาน TCP/IP และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเนื้อหา เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคในการเข้ารหัส หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน หรืออ้างอิงของนิสิตนักศึกษาที่เรียนในแขนงวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
:: สารบัญ

สารบัญ

 • พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

 • แบบจำลอง OSI (OSI Model)

 • การส่งผ่านข้อมูล และการอินเตอร์เฟซ

 • ตัวกลางที่ใช้ส่งข้อมูล

 • การมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด และการควบคุมการไหลของข้อมูล

 • รูปแบบการเชื่อมต่อและส่วนประกอบของเครือข่าย

 • เทคโนโลยีเครือข่าย

 • พื้นฐาน TCP/IP และอินเทอร์เน็ต

 • ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

 • ดัชนี

 • บรรณานุกรม

 • :: ข้อมูลพิเศษ
  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
  จบการศึกษาระดับปริญญาโททางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพะรจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานทางคอมพิวเตอร์ เช่น Programmer, System Engineer และ System Analyst ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ผู้สอน