รูปภาพสินค้า รหัส9789742120849
9789742120849
-
ผู้เขียนโกศล ดีศีลธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120849
จำนวน: 130 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
' เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน ' เป็นหนังสือที่อธิบายหลักการลีนและแนวทางประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆทั้งในภาคการผลิตและการบริการโดยมุ่งการจำแนกสาเหตุหลักของการเกิดความสูญเปล่า และดำเนินการขจัดออกด้วยแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่านได้เข้าใจแนวคิดลีน และสามารถนำแนวทางที่องค์กรชั้นนำได้เคยใช้จนประสพความสำเร็จมาแล้วไปใช้กับธุรกิจได้
:: สารบัญ

สารบัญ

 • 1.พื้นฐานและพัฒนาการแนวคิดลีน

 • 2.แนวคิดการผลิตแบบลีน

 • 3.เครื่องมือและปัจจัยสนับสนุนแนวคิดลีน

 • 4.การประยุกต์แนวคิดลีนกับการแก้ปัญหาสายการผลิต

 • 5.การปรับปรุงความยืดหยุ่นกระบวนการ

 • 6.การลดความสูญเสียสำหรับงานสำนักงาน

 • 7.การประยุกต์แนวคิดลีนกับโครงการพัฒนาซอร์ฟแวร์

 • 8.ตัวอย่าง : แนวคิดลีนกับการพัฒนาธุรกิจบริการ

 • 9.Lean Glossary

 • บรรณานุกรม

 • เกี่ยวกับผู้เขียน