รูปภาพสินค้า รหัส9789742120801
9789742120801
-
ผู้เขียนเจริญ เพชรมุณี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120801
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาของโปรแกรม LapVIEW หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Application (โปรแกรมประยุกต์) ชนิดหนึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญจาก National Instrumments ซึ่งจะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้รูปในการพัฒนา (Graphical-based Programming) ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักพื้นฐานสำคัญในการออกแบบ Application โดย LapVIEW คำสั่งใช้งานต่างๆของLapVIEW ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม LabVIEW และสามารถพัฒนา Application ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยแบบฝึกหัดที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและ CD เฉลยในเล่ม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ที่มาของ LabVIEW

 • ส่วนประกอบต่างๆใน LabVIEW

 • เครื่องมือในการออกแบบ VI

 • การพัฒนาโปรแกรม

 • Numeric Datatypes

 • Boolean Datatype

 • การสร้างและการเลือกใช้ Sub VI

 • การ Debug VI

 • While Loop

 • Shift Register

 • Feedback Node

 • For Loop

 • ฯลฯ