รูปภาพสินค้า รหัส9789742120719
9789742120719
-
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120719
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สร้างทีมขายให้เป็น 1 เป็นหนังสือที่เขียนสำหรับนักขายที่มีแววว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้นำทีมขาย และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งเขียนโดยอดีตนักขายมืออาชีพระดับหนึ่ง ซึ่งมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความเข้าใจในงานขายอย่างแท้จริง สำนวนภาษาคมชัด แยบยล และเข้าใจง่าย แสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่านในทุกแง่ทุกมุมสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้บริหารงานขายทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้พัฒนาทีมงานและสร้างทีมขายให้เข้มแข็ง เหมาะสำหรับนักขายและผู้บริหารงานขายทุกๆวงการที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญคือการเสาะแสวงหา การคัดเลือกพลังทีมขาย การสร้างทีมขาย การฝึกฝนพัฒนาทีมขาย การกระตุ้นปลุกเร้าให้ทีมขายทำงาน และการปกครองดูแลทีมขายของตนเพื่อให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายและเป็นแหล่งรวมของนักขายมืออาชีพเมื่อคุณได้สร้างพลังทีมเสือให้สำเร็จในที่สุด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • เมื่อก้าวสู่ผู้บริหารงานขาย

 • ความสำเร็จของนักขายกับผู้บริหารงานขาย

 • นำทีมขายอย่างไรให้เข้มแข็ง

 • บทบาทต่างๆของผู้บริหารงานขาย

 • การชักชวนคนทั่วไปให้มาสนใจงานขาย

 • จะจูงใจคนทั่วไปอย่างไรให้สนใจในงานขาย

 • การแสวงหาและคัดเลือกทีมขาย

 • การคัดเลือกนักขาย

 • การฝึกฝนอบรมนักขาย

 • การสร้างยอดนักขาย

 • การสร้างทีมและพัฒนาทีมขาย

 • เทคนิคการจูงใจในรูปแบบต่างๆ

 • ทำให้นักขายรู้สึกท้าทายและตื่นตัว

 • ผูกใจนักขายไว้กับหน่วย(ทีม)งาน

 • ทำให้นักขายเป็นสุขสนุกกับการทำงาน

 • ฯลฯ
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  สมชาติ กิจยรรยง

  ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2521 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี เอกสารนิเทศสำนักงาน สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จาก Intercultural Open University แห่งประเทศเนเธอแลนด์

  ประสบการณ์
  - พนักงานขาย ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526-2532
  - ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท A.I.A พ.ศ. 2525-2526
  - ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการทีมขาย บริษัท รีเจนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พ.ศ. 2526-2532
  - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทโปรเฟสชั่นแนลแมนเนจเมนท์ จำกัด พ.ศ.2533
  - ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอ.ดี.เอ็ม จำกัด พ.ศ. 2534
  - ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดเพื่อการผลิต บริษัท ยูคีพี อินเตอร์เทรด จำกัด พ.ศ. 2534

  ผลงานในด้านการบริหารงานขาย
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการหน่วย พ.ศ.2528
  - ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการทีมขาย พ.ศ. 2531-2532
  - ชนะเลิศการแข่งขันการขาย ได้รับรางวัลให้เดินทางไปต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ

  ตำแหน่งปัจจุบัน
  - ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
  - กรรมการผู้จัดการ ไอบีซี กรุ๊ป และบริษัทในเครือ
  - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทางธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง
  - วิทยากรผู้บรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง