รูปภาพสินค้า รหัส9789742120702
9789742120702
ชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตาม
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 98.00 บาท
ราคาสุทธิ 98.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120702
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามได้เห็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย เสริมสร้างศักยภาพในการสรรหา พัฒนา ดูแลรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์จากนักขายในทีมของตนและองค์กรพร้อมไปกับการรู้จักสร้างกำลังคนเพื่อได้สร้างผลงานหรือผลผลิต เพื่อสร้างกำลังให้กับองค์กรที่บริหารงานอยู่ ด้วยการใช้ศิลปะการให้คำปรึกษาหารือทีมขายและการบริหารทีมขาย อีกทั้งยังจะสามารถสรรค์สร้างวิธีที่ประเมินนักขายในทีม เสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพฝีมือของนักขายในทีมของเราให้ก้าวหน้าและก้าวไกลในอาชีพและธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า
:: สารบัญ

สารบัญ

 • 1 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้บริหารงานขาย

 • 2 การวางแผนกลยุทธ์การขาย

 • 3 ศักยภาพของผู้บริหารงานขาย

 • 4 บทบาท หน้าที่ และภารกิจของผู้บริหารงานขาย

 • 5 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกนักขาย

 • 6 เทคนิคการอบรมทีมขาย

 • 7 เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ทีมขาย

 • 8 เทคนิคการจูงใจทีมขาย

 • 9 เป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย

 • 10 มุ่งมั่นนำทีมสู่เป้าหมาย

 • 11 การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพทีมขาย

 • 12 การควบคุมดูแลการทำงานของนักขาย

 • 13 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย

 • 14 การให้คำปรึกษาหารือทีมขาย

 • 15 เทคนิคการบริหารทีมขาย

 • 16 เทคนิคการจัดประชุม

 • 17 การประเมิณการขาย

 • 18 การแบ่งอาณาเขตการขาย

 • 19 การพยากรณ์การขาย

 • 20 การจัดทำโควต้างานขาย

 • 21 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารงานขาย
 • :: คำนิยม
  ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ