รูปภาพสินค้า รหัส9789742120641
9789742120641
-
ผู้เขียนMORRIE SCHWARTZ
ผู้แปลจิรันธรา ศรีอุทัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 85.00 บาท
ราคาสุทธิ 85.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120641
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 126 x 164 x 7 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ ปรัชญาชีวิตจากครูมอร์รี ถือเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของมอร์รี ซึ่งว่าด้วยวิธีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและสงบสุขจนตราบวาระสุดท้าย มอร์รีเขียนปรัชญาชีวิตเหล่านี้เมื่อกล้ามเนื้อเริ่มไม่ทำงาน เนื่องจากป่วยด้วยโรคเอแอลเอส ซึ่งกล้ามเนื้อทั่วร่างจะหยุดทำงานลงทีละส่วน แต่เขากลับมีความคิดที่มั่นคงและแน่วแน่ขึ้นเรื่อยๆ ตอนแรกมอร์รีคิดว่า จะเขียนข้อคิดเหล่านี้เป็นบทสรุปที่ไม่มีคำอธิบายมากนัก แต่ต่อมา เขาก็เปลี่ยนใจ และคิดว่าผู้อ่านส่วนใหญ่คงต้องการทราบวิธีนำไปปฏิบัติจริง เขาจึงเขียนแนวคิดเหล่านี้ในลักษณะวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นเหมือนคาถาที่ดูน่าเกรงขามและลึกซึ้งในเวลาเดียวกัน ซึ่งได้แฝงไปด้วยแง่คิดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของข้อคิดเหล่านี้ และเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำแนวคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติ จนซึมซับเข้าสู่ส่วนลึกภายในจิตใจ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
:: สารบัญ

สารบัญ

 • เข้าใจสภาพที่คุณเป็น

 • อยู่อย่างมีข้อจำกัดทางกาย

 • รับมือกับความอึดอัดใจ

 • เศร้าโศกเพราะสูญเสีย

 • เข้าถึงการยอมรับ

 • ทบทวนอดีต

 • เป็นอย่างที่คุณต้องการ

 • มีส่วนร่วมในชีวิตอยู่เสมอ

 • ความสัมพันธ์กับผู้คน

 • มีเมตตาต่อตนเอง

 • จัดการกับความคิดและอารมณ์

 • เติบโตในโลกแห่งจิตวิญญาณ

 • พิจารณาความตาย