รูปภาพสินค้า รหัส9789742120610
9789742120610
ให้แนวคิดแและหลักการที่จำเป็น สำหรับการบริการสมัยใหม่ มาประมวลกันเข้า เพื่อสร้างต้นแบบบริการใหม่ที่ง่ายต่อการจดจำ
ผู้เขียนวิทยา ด่านธำรงกูล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120610
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 150 x 220 x 21 มม.
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดและเอาทฤษฎี ความรู้และหลักการที่จำเป็นสำหรับการบริการสมัยใหม่ มาประมวลกันเข้า เพื่อสร้างต้นแบบบริการใหม่ที่ง่ายต่อการจดจำ ในชื่อว่า V-Serve ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารงานบริการ และผู้ให้บริการตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงงานบริการ ที่จะมีคู่มือการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
:: สารบัญ

สารบัญ

  • หัวใจการบริการสู่ความสำเร็จ

  • V-SERVE : สร้างวิสัยทัศน์แห่งบริการ (Vision)

  • V-SERVE : พัฒนาทักษะในการบริการ (Skills)

  • V-SERVE : นั่งอยู่ในใจลูกค้าเสมอ (Empathy)

  • V-SERVE : ตอบสนองอย่างเต็มใจและรวดเร็ว (Responsiveness)

  • V-SERVE : สร้างความเข้มแข็งให้บริการ (Vigor)

  • V-SERVE : ประเมินผลงานบริการ (Evaluation)

  • V-SERVE : อ้างอิง