รูปภาพสินค้า รหัส9789742120146
9789742120146
เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด
ผู้เขียนโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120146
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 8 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำโดย โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

 • ภาคที่ 1 แนวความคิด

 • ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาพส่วนรวม

 • ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs : ภาคอุตสาหกรรม

 • ภาคที่ 2 ประสบการณ์

 • จากธุรกิจครอบครัวสู่ SMEs ยุคใหม่

 • เริ่มจากปรับตัวเอง

 • ความรู้คือความสำเร็จ

 • ทำในสิ่งที่ตนถนัด

 • ต้องมีแผนธุรกิจ

 • คุณภาพคือพื้นฐาน

 • ประสิทธิภาพคือความยั่งยืน

 • บริการคือชัยชนะ

 • แข่งด้วยฝีมือ

 • แข่งด้วยการสร้างสรรค์

 • แข่งด้วยนวัตกรรม

 • สืบสานมรดกวัฒนธรรม

 • ต้องเข้าใจลูกค้า

 • เก่งโดยรวม

 • บทสรุป

 • วิถีแห่งความสำเร็จ
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  บทนำและบทสรุปโดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)