รูปภาพสินค้า รหัส9789741956753
9789741956753
วิทยาการสิ่งเเวดล้อมต่างๆ เป็นองค์ความรู้ทางสิ่งเเวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ เพื่อเเก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อม อันประกอบด้วยเรื่อง สิ่งเเวดล้อม ระบบนิเวศ...
ผู้เขียนประยูร วงศ์จันทรา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741956753
จำนวน: 370 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิทยาการสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มลพิษสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะนักสิ่งแวดล้อมผู้แสวงหาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 สิ่งเเวดล้อม
บทที่ 2 ระบบนิเวศ
บทที่ 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ
บทที่ 5 สิ่งเเวดล้อมทางวัฒนธรรม
บทที่ 6 มลพิษสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 7 จริยธรรมสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 8 การจัดการสิ่งเเวดล้อม
บทที่ 9 วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
บทที่ 10 เทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อม
ฯลฯ