รูปภาพสินค้า รหัส9789741956708
9789741956708
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องอาศัยการคิดและการเรียนรู้ ระบบการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
ผู้เขียนบุญเลี้ยง ทุ่มทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741956708
จำนวน: 180 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 8 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด การทำโครงงานที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะจะเป็นแนวทางให้แก่ครูผู้สอนในการคิดริเริ่มการสอนตามแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อฝึกทักษะการพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาบุคลิกลักษณะแก่เด็ก
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทักษะการคิด
บทที่ 3 การทำโครงงาน
บทที่ 4 การประเมินผลตามสภาพจริงและการประเมินการคิด