รูปภาพสินค้า รหัส9789741956692
9789741956692
การประเมินการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนการสอน
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741956692
จำนวน: 178 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 7 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพของการสอนของผู้สอนว่าเป็นอย่างไร เนื้อหาในเล่มถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินเป็นสำคัญ มีทั้งการให้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ และยังเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการเรียนรู้ ที่ครูอาจารย์สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการประเมินการเรียนรู้
บทที่ 2 การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการประเมินตามสภาพจริง
บทที่ 3 การหาคุณภาพเครื่องมือการการเรียนรู้
บทที่ 4 การประเมินเพื่อรู้จักผู้เรียน
บทที่ 5 การประเมินด้านพุทธพิสัย
บทที่ 6 การประเมินด้านจิตพิสัย
บทที่ 7 การประเมินการปฏิบัติงาน
บทที่ 8 การประเมินโดยแฟ้มสะสมงาน