รูปภาพสินค้า รหัส9789741955817
9789741955817
หลักสูตร คือ หัวใจของการศึกษา การสร้างหลักสูตรต้องมีขั้นตอน มีกระบวนการที่ต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมากในการปฏิบัติงาน ต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741955817
จำนวน: 250 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 206 x 15 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การพัฒนาหลักสูตรเล่มนี้ ว่าด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัมนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การแปลงหลักสูตรสู่กิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกระบวนเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ดี เพื่อให้หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
- ความหมายของหลักสูตร
- องค์ประกอบของหลักสูตร
- รูปแบบของหลักสูตร
ฯลฯ
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
- ข้อมูลพื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา
- ข้อมูลพื้นฐานด้านจิตวิทยาการศึกษา
- ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมและวัฒนธรรม
ฯลฯ
บทที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
- รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
- รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
- รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเชเลอร์และอเล็กซานเดอร์
ฯลฯ
บทที่ 4 การบริหารหลักสูตร
- ความหมายของการบริหารหลักสูตร
- ขอบเขตการบริหารหลักสูตร
- การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
ฯลฯ
บทที่ 5 การแปลงหลักสูตรสู่กิจกรรมการเรียนการสอน
- ความหมายของการสอน
- ประเภทของการสอน
- หลักเกณฑ์ในการเลือกการสอน หรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ฯลฯ
บทที่ 6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
- การจัดการเรียนรู้ตามแนวสร้างสรรค์ความรู้
ฯลฯ
บทที่ 7 การประเมินหลักสูตร
- แนวคิดการประเมินหลักสูตร
- ความหมายของการประเมินหลักสูตร
- ความจำเป็นและจุดมุ่งหมายในการประเมินผลตามหลักสูตร
ฯลฯ
บทที่ 8 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา