รูปภาพสินค้า รหัส9789741955350
9789741955350
ซึมซับภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติที่สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนบุญยงค์ เกศเทศ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741955350
จำนวน: 164 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2551
:: คำนำ
หนังสือที่ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและจิตวิญญาณเล่มนี้คงเป็นหนึ่งในหลายผลงานของนักเขียน นักวิชาการคุณภาพที่จะได้รับการตอบรับจากผู้อ่านด้วยดี และคงสามารถยังประโยชน์ให้บริบูรณ์เสมอในทุกกาล


สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"มนุษย์ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากมนุษย์วานร" นั้น ดูเหมือนจะเป็นเพียงข้อคิดเห็นและข้อค้นพบที่เป็นการหยุดพักระหว่างทางสายประวัติศาสตร์ฉบับมนุษยชาติสายเก่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามตราบเท่าที่ความสงสัยเกี่ยวกับที่มาของมนุษย์ยังเป็นเรื่องที่กระตุ้นความกระวนกระวาย และความอยากรู้อยากเห็นแก่มนุษย์เองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พื้นที่ในหน้ากระดาษที่ยังคงไม่หยุดนิ่งสำหรับการศึกษาต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ ๑ ความเป็นมาของมนุษยชาติ
บทที่ ๒ การดำรงชีพของมนุษย์
บทที่ ๓ โบราณคดี และสังคมมนุษย์ในประเทศไทย
บทที่ ๔ เผ่าชนในประเทศไทย
บทที่ ๕ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม