รูปภาพสินค้า รหัส9789741955275
9789741955275
-
ผู้เขียนอำนวย สมตัว (Amnuay Somtoa)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741955275
จำนวน: 206 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: คำนำ
จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต กล่าวไว้ว่า "คนที่สามารถเรียนรู้ภาษาได้หลายๆ ภาษานั้น เปรียบเสมือเป็นคนหลายๆ คนในคนๆ เดียวกัน" หนังสือภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ อีกหนึ่งภาษา การนำเสนอเนื้อหาคำศัพท์โครงสร้าง การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานในรูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสารจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต กล่าวไว้ว่า "คนที่สามารถเรียนรู้ภาษาได้หลายๆ ภาษานั้น เปรียบเสมือเป็นคนหลายๆ คนในคนๆ เดียวกัน" หนังสือภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ อีกหนึ่งภาษา การนำเสนอเนื้อหาคำศัพท์โครงสร้าง การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานในรูปแบบภาษาเพื่อการสื่อสารจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียน
:: สารบัญ
- Les lettres de 1' alphabet
- Bonjour, bonjour, bonjour
- Les combinaisons de lettres
- Tu t' appelles comment
- Presentaion d' une personne
- Certains verbes
- La negation se forme avec << NE.....PAS>>
- L' interrogation pour la repone <>
- Le futur proche
- Le passe compose
etc.