รูปภาพสินค้า รหัส9789741955091
9789741955091
-
ผู้เขียนบุญยงค์ เกศเทศ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741955091
จำนวน: 150 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 207 x 10 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2550
:: คำนำ
เพิ่งไม่นานมานี้เอง ที่เริ่มมีความตื่นตัวสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่า "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ตามกระแสท้องถิ่นนิยมที่กลายเป็นกระบวนทัศน์สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อโต้ตอบกระแสโลกาภิวัตน์ ถนนหลักทางวิชาการจึงแตกแขนงแบ่งซอยลงไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก พร้อมกับคำตอบที่ค่อนข้างมั่นใจว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหาใช่เรื่องสาระและล้าหลังอีกต่อไป แต่เป็นรากเหง้าของภูมิปัญญามนุษย์ที่แสดงถึงการสั่งสม ถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งยังคนรุ่นหนึ่ง และมีความลึกซึ้งเกินกว่าที่ภูมิปัญญาสมัยใหม่จะเข้าใจได้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พื้นความรู้ความสามารถอันชาญฉลาดของชาวบ้าน ที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการสืบทอดปรับปรุง พัฒนา ช่ำชอง จนถึงขั้นเลือกสรรเป็นอย่างดีแล้วนั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพื้นภูมิสังคมและศักยภาพในการประสานแนวความคิดและความรู้ใหม่ๆ มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น
:: สารบัญ
- "เมี่ยง" เครื่องเคียงของคนเมืองเหนือ
- สาโท...เหล้าพื้นบ้าน...มูนมังคนอีสาน
- น้ำตาลโตนดในวิถีเมืองเพชร
- วิถีปั้นหม้อดินเผา ตำบลฝายหลวง เมืองลับแล
- ไม้กวาดต้นแขม : การใช้ประโยชน์จากผลิตผลป่า
- วิถีต้มเกลือบ้านบ่อกระถิน
- วิถีชุมชนเหล่านกชุม ริมฝั่งลำน้ำชี
- สีย้อมผ้า : มรดกภูมิปัญญาจากป่าวัฒนธรรม
- จากกระแจะจัน ผ่าน ตูมตัง ถึง ตะนะคา
- บุ่ง-ทาม : มรดกผืนป่าลุ่มน้ำ
ฯลฯ