รูปภาพสินค้า รหัส9789741954971
9789741954971
จากเงื้อมมือศักดินา..สู่ทุนนิยมผูกขาด ผลประโยชน์หมื่นล้านเป็นของใคร
ผู้เขียนเกษม จันทร์คำ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741954971
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 219 x 18 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2550
:: คำนำ
จากอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพราคาแพง ที่วางขายตามร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนั้น มีผู้คนสักกี่มากน้อยที่จะรู้ว่า "รังนกแอ่น" นั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และเข้มข้นเพียงไรจากความเชื่อ ตำนาน และเรื่องเล่าประดามีเกี่ยวกับรังนกแอ่น และการบริโภครังนกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมของเราได้สร้าง "วาทกรรมรังนกแอ่น" และด้านสว่าง ทั้งอำนาจและความขัดแย้ง ทั้งความมั่งคั่งและอาชญากรรมนานๆ สักครั้งที่เรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรังนกในน่านน้ำฝั่งทะเลไทยจะปรากฏเป็นข่าวสู่การรับรู้ของสังคมเสียที่หนึ่ง
คงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่า คนไทยส่วนมากรู้จักรังนกและการบริโภครังนกแอ่น แต่น้อยนักที่จะรู้ว่า เบื้องหลังของธุรกิจจากน้ำลายเลือดของสัตว์ปีกเล็ก ๆ สายพันธุ์หนึ่ง มีประวัติศาสตร์และเรื่องราวของมันเองที่ดำเนินจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ในมิติที่ลึกลับซับซ้อนและเกี่ยวโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ในอีกหลายภาคส่วน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รังนำแอ่น:อำนาจ ความขัดแย้ง และความมั่งคั่ง เป็นความภูมิใจนำเสนอสู่สายตาของผู้อ่าน จากงานวิจัยของนักวิจัยสมัครเล่มนาม เกษม จันทร์คำ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างคาบสมุทธข่าวไทยและอันดามัน งานเขียนเรื่องนี้ได้ให้ความรู้ เปิดเผย ตีแผ่ เรื่องราวของการประกอบธุรกิจรังนก ตามเกาะแก่งแหล่งที่ต่างๆ ทั้งชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทยอย่างเข้มข้น ล้วงลึกและครอบคลุมทั้งมิติของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยาอย่างที่ไม่เคยปรากฏจากงานเขียนเล่มใดๆ มาก่อน นี่คืองานค้นคว้าที่น่าสนใจ และทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง
:: สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักนกนางแอ่นกินรัง
บทที่ 2 รังนกแอ่น:ในมิติความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ธุรกิจรังนก
บทที่ 4 การจัดการผลประโยชน์ธุรกิจรังนกนางแอ่น
บทที่ 5 ธุรกิจรังนกในเงื้อมมือของอำนาจและกลุ่มทุนผูกขาด กลุ่มอำนาจและการผูกขาด
บทที่ 6 ธุรกิจรังนก:ผลประโยชน์และความมั่งคั่ง
บทที่ 7 ธุรกิจรังนก:อำนาจ ความขัดแย้งและความรุนแรง
บทที่ 8 ธุรกิจรังนกกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
บทที่ 9 ธุรกิจรังนกกับชุมชนท้องถิ่น
บทที่ 10 บทส่งท้าย:บันทึกการวิจัย