รูปภาพสินค้า รหัส9789741954926
9789741954926
-
ผู้เขียนพรรณวดี ชูเรือง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741954926
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2550
:: คำนำ
การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่จำกัดกั้นเพียงแต่ในห้องเรียน หากแต่ตัวผู้ศึกษาเองจะต้องขวนขวายหาความรู้ อันจะเป็นประโยชน์แก่การทำความเข้าใจเนื้อหารายวิชาดียิ่งขึ้น ดังนั้น การมีเอกสารประกอบการศึกษาจะทำให้ง่ายแก่การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการพร่ำสอนของครูอาจารย์ในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่จำเป็นต้องอาศัยการจำรายละเอียดที่ค่อยข้างมาก
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จากประสบการณ์การสอนรายวิชานี้ พบว่านิสิตมีปัญหาในการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะมีหนังสือภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก เนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบกับมีหนังสือภาษาไทยในรายวิชานี้ค่อนข้างน้อย หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด แต่มีเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 การแปลงลาปลาซ
บทที่ 2 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้การแปลงลาปลาซ
บทที่ 3 การตอบสนองเชิงความถี่
บทที่ 4 วงจรกรองแบบแพสซีพ
บทที่ 5 วงจรสองคู่ขั้ว
บทที่ 6 การวิเคราะห์ลูปและคัตเซต