รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741644933
จำนวน: 261 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นิวเวฟ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เจาะลึกคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น" เป็นหนังสือที่ช่วยเสริมให้นักศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ แม่บ้าน ได้นำไปศึกษาค้นค้า เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบขึ้น มีคำกริยาวิเศษณ์จำนวนมากทีเดียว ในหนังสือเล่มนี้ที่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากกว่าคำต่างๆ ที่มีอยู่ในพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น
:: สารบัญ
1. คำที่ใช้แสดงว่า จำนวน และปริมาณมีร้อยเปอร์เซ็นต์
2. คำที่ใช้แสดงว่า จำนวน และปริมาณว่ามีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
3. คำที่ใช้แสดงว่า ระดับ หรือไม่ก็ปริมาณมีจำนวนมาก
4. คำที่ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับและการเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนแปลง
5. คำที่ใช้แสดงว่าสิ่งนั้น ๆ มีจำนวนมาก
6. คำที่ใช้แสดงว่าสิ่งนั้น ๆ มีจำนวนน้อย
7. คำที่ใช้แสดงท่าที และความตั้งใจของผู้พูด
8. คำที่ใช้แสดงว่าสิ่งที่คาดคิดต่างกับความเป็นจริงหรือไม่ก็เป็นไปตามที่คาดคิดไว้
9. คำที่จำต้องใช้ร่วมกับรูปปฏิเสธเสมอ
10.คำประเภทอื่นๆ