รูปภาพสินค้า รหัส9789741644766
9789741644766
กุญแจดอกสำคัญในการเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ที่สำคัญทั้งหมดในภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียนตาเกยิโร โทมีต้า, ศ.
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 285.00 บาท
ราคาสุทธิ 285.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741644766
จำนวน: 519 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นิวเวฟ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่บรรจุกฎเกณฑ์พื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ญี่ปุ่นต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนจึงไม่เพียงแต่จะเป็นหนังสือคู่มือ และแบบเรียนสำหรับนักศึกษาวิชาเอก ตลอดจนผู้สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ยังให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับภาษาเก่า และภาษาพูดปัจจุบันของญี่ปุ่นอีกด้วย
:: สารบัญ
ภาค 1 ว่าด้วยเรื่องภาษา ตัวอักษร และความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 1 ชนชาติญี่ปุ่น
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 3 ลักษณะพิเศษภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 4 ความปรองดองของระบบสระ
บทที่ 5 ประเภทของกริยาในภาษาญี่ปุ่น
บทที่ 6 สำนวนทักทายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 การรับคำที่มาจากภาษาจีน
บทที่ 8 อุตสาหกรรมการพิมพ์และการโฆษณาหนังสือ
บทที่ 9 การเข้ามามีบทบาทของภาษาต่างประเทศในสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912)
บทที่ 10 ความหลากหลายของภาษาญี่ปุ่น
...ฯลฯ...