รูปภาพสินค้า รหัส9789741334995
9789741334995
-
ผู้เขียนโอะซะมุ มิซึตะนิ, โนะบุโคะ มิซึตะนิ
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741334995
จำนวน: 262 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นิวเวฟ, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน -- ปี 2008
:: คำนำ
ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องราวการสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ ภาษาญี่ปุ่น สนุก เล่มที่ 1-10 ชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่สนใจภาษาญี่ปุ่น ชอบประเทศญี่ปุ่นและรักคนญี่ปุ่นปรารถนาดี
บรรณาธิการ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือชุดนี้ผลิตขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยทุกท่านที่มีโอกาสศึกษาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นลึกซึ้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสนทนา การใช้ชีวิต การแสดงออก การศึกษา ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับคนญี่ปุ่น ตลอดจนความสามารถในการที่จะอธิบาย และพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นใครที่สนใจกำลังเริ่มจะเรียนภาษาญี่ปุ่น หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้แน่นอน:: สารบัญ
- ซะโซะอิ มะโซ (ชวนไปกันเถอะ)
- โอะโตะโมะ ชิ มะซึ (ผมจะไปกับคุณ)
- จตโตะ โอะชิเอะตะ คุดะซะอิ (ช่วยทำให้ดูหน่อย)
- คะคุ โย นิ อิวะเระ มะชิตะ (เขาบอกให้เขียน)
- มงดะอิ งะ อะริ มะซึ (มีปัญหา)
- อี เดะซึ (ไม่ต้องหรอกค่ะ)
- คะเระ (เขาคนนั้น)
- อะมะริ โอะโซะคุ นะระนะอิ อุทซิ นิ (ก่อนที่จะดึกเกินไป)
- โมะรัตเตะ โมะระอิ มะชิตะ (กรุณารับสิ่งนั้นไว้)
- โซะโนะ คะวะริ (เพื่อเป็นการชดเชยหรือทดแทน)
...ฯลฯ...