รูปภาพสินค้า รหัส9789741334940
9789741334940
-
ผู้เขียนโอะซะมุ มิซึตะนิ, โนบุโคะ มิซึตะนิ
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741334940
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: คำนำ
ภาษาญี่ปุ่น สนุก นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทย ทั่วไปได้เรียน รู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อม ๆ กันซึ่งจะทำให้การเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ ท่องเที่ยว ฯลฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อเรื่องของบทความต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสำนวนทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ มากกว่าจะเป็นเรื่องของรูปประโยคทางไวยากรณ์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องรูปประโยคทางไวยากรณ์สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบทางไวยากรณ์ที่เป็นภาษาพูดในภาษาญี่ปุ่นนั้น มีอธิบายในหนังสือ An Introduction to Modern Japanese ถ้า ผู้อ่านอ่านทั้ง 2 เล่มควบคู่กัน จะยิ่งทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจทั่ว ๆ ไปดีขึ้น เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน
:: สารบัญ
- โทนิคะคุ (อย่างไรก็ตาม)
- มตตะอิ นะอิ (น่าเสียดาย)
- อะอิเตะ (อีกฝ่าย / ฝ่ายตรงข้าม)
- โคะโนะ โงะโระ โดโมะ โจชิ งะ วะรุคุเตะ (ระยะหลังนี้ สภาพร่างกายไม่ค่อยจะดี)
- คัตตะ คัตตะ (ซื้อแล้ว ซื้อแล้ว)
- วะคะริ มะชิตะ ฮะอิ (ค่ะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ)
- ริคุทซึ (เอาแต่ทฤษฎี/เหตุผล)
- ฮิโตะ (คน)
- มุริ โอะ ซุรุ (หักโหม / ฝืน)
- ชุจิน งะ โซ โมชิ มะซึ โนะเดะ (เนื่องจากสามีดิฉันบอก / กำชับไว้อย่างนั้น)
ฯลฯ