รูปภาพสินค้า รหัส9789741331260
9789741331260
-
ผู้เขียนวิทยา นาคธร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 75.00 บาท
ราคาสุทธิ 75.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741331260
จำนวน: 64 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 150 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ยอดนักวิทยาศาสตร์ไทย" เล่มนี้เล่าถึงประสบการณ์ของ ดร.วิโรจน์ ตันตราภรณ์ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานราชการ กิจกรรมการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยนานาประการ จนได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และได้รับเกียรติให้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ.2546 โดยเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆตามธรรมชาติ คิดเอง ทำเอง เป็นมาแต่เยาว์วัย และได้พัฒนาขีดความสามารถของตนต่อมาโดยไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งมีผลงานวิจัยออกตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกได้ก่อนจบปริญญาตรี, ได้รับยกย่องจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของโลก (GE) ให้เป็น "Distinguished Carrer Scientist", ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนไทยเรื่องความสำเร็จในชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะของแต่ละคนเอง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • พ่อค้าไข่นกกระยาง

 • ธรรมชาติของนก

 • เข้าเรียนวันแรก

 • เป็นอุบัติเหตุ

 • ครูความรู้ ป.4 สอน ม.1

 • ดร. พบ ดร.

 • "อยู่ในชนบท"

 • สงครามโลกครั้งที่ 2

 • จับกุ้งก้ามดีด

 • วิธีจับปูทะเล

 • จับแมงดา

 • นายท้ายเรือพาย

 • ได้เลื่อนชั้น

 • "บรมครู"

 • เรียนดีเล่นเก่ง

 • สอบชิงทุน

 • จับโยนน้ำ

 • ไปศึกษาต่างประเทศ

 • จบปริญญาตรี

 • จบปริญญาโท-เอก

 • เป็นอาจารย์

 • เหตุที่ไม่กลับเมืองไทย

 • ถูกซื้อตัว

 • มีส่วนหยุดสงครามเย็น

 • ร่วมสร้างโรงเรียน

 • พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

 • ประวัติ ดร.วิโรจน์ ตันตราภรณ์
 • :: คำนิยม
  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  :: ข้อมูลพิเศษ
  เกียรติคุณทางวิชาการ
  - ได้รับ Certificate of Recognition จาก NASA เนื่องจากเป็นผู้แจ้งหลักการใหม่ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
  - ได้รับ GE Silver Patent Medal
  - ได้รับ GE Dushman Award ในการทำให้ Charge Injection Device ของ GE สามารถใช้ในระบบ spy satellite ซึ่งมีส่วนหยุดสงครามเย็นได้
  - Managerial Award จากผลงาน รักษาการผู้จัดการที่ GE (พ.ศ.2531)
  - ได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯให้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของประเทศ (พ.ศ.2544)
  - ได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี (พ.ศ.2544)