รูปภาพสินค้า รหัส9789740557883
9789740557883
-
ผู้เขียนโอะซะมุ มิซึตะนิ, โนะบุโคะ มิซึตะนิ
ผู้แปลปรียา อิงคาภิรมย์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789740557883
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นิวเวฟ, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพร้อมหลักการใช้ที่สำคัญ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้ที่หลากหลาย นอกจากจะทำให้นักเรียน นักศึกษา และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องการสนทนาภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพดินฟ้าอากาศของคนญี่ปุ่นไปพร้อมๆ กับการเจรจาสื่อสารติดต่อกับคนญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ อีกด้วย
:: สารบัญ
- ซนนะ และโซยู (อย่างนั้น/พรรค์นั้น และเช่นนั้น)
- สำนวนที่ใช้เรียกความสนใจอีกฝ่าย
- การใช้คำวลีที่ลงท้ายด้วยรูป เตะ
- การใช้คำว่า ซุมุ
- สำนวนยอมรับข้อเสนอ
- การหลีกเลี่ยงการใช้ส่วนขยายยาว ๆ
- การกล่าวแนะนำหรือเกริ่นด้วยคำว่า คะ
- ดิคิมะซึ คะ โทะ อิคิมะเซง คะ (ไปไหนคะ และ ไม่ไปหรือคะ )
- การใช้รูปปฎิเสธในคำถาม
- ตะ โฮ งะ อี (กล่าวอ้างถึงคนอื่น)
ฯลฯ