รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789740516132
จำนวน: 258 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 171 x 15 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ภาวะโลกร้อน" กำลังกลายเป็น "วาระ" ของนานาประเทศ และเป็น "พันธกิจกู้โลก" ของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ หนังสือ "พลังงานกู้โลกร้อน : เชื้อเพลิงทางเลือก ทางรอดประเทศไทย" เล่มนี้ มุ่งนำเสนอถึง "พลังงานทดแทน" ที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายการใช้เชื้อเพลิง บนเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ พร้อมกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างประกอบพร้อมพิสูจน์การปฏิบัติจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ทำความรู้จักชีวมวล-พลังงาน
บทที่ 2 ศักยภาพ-ข้อจำกัดของ "ชีวมวล"
บทที่ 3 ตะลุย "โรงไฟฟ้าชีวมวล"
บทที่ 4 ก๊าซชีวภาพ
บทที่ 5 ขยะ
บทที่ 6 พลังน้ำขนาดเล็ก
บทที่ 7 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่
บทที่ 8 เซลล์แสงอาทิตย์
บทที่ 9 ลม
บทที่ 10 โคเจนเนอเรชั่น
ฯลฯ