รูปภาพสินค้า รหัส9789740434634
9789740434634
ครบเครื่องเรื่องการซ่อมงานคอนกรีต ซึ่งมีทั้งการซ่อมคอนกรีต การบำรุงรักษาคอนกรีต มีภาพประกอบเรื่องพฤติกรรมของคอนดรีตทำให้เข้าใจง่ายกว่าการอ่านตัวหนังสือ มีการสอนหลักการเคมีอย่างง่าย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้เขียนPeter H. Emmons
ผู้แปลสืบศักดิ์ พรหมบุญ, ปรนิก จิตต์อารีกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 400.00 บาท
ราคาสุทธิ 400.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789740434634
จำนวน: 326 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 299 x 17 มม.
น้ำหนัก: 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อินเตอร์ พับลิชชิ่ง เอ็นเตอร์ไพรส์, บจก 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 8 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการซ่อมงานคอนกรีต ซึ่งมีทั้งการซ่อมคอนกรีตและการบำรุงรักษา พร้อมมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและการวางกลยุทธ์ในการซ่อมแซมอย่างครบถ้วน รวบรวมและสรุปกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองและจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานคอนกรีตทั่วโลก ง่ายต่อการทำความเข้าใจด้วยเนื้อหาที่ละเอียดและภาพประกอบชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ทำงานหรือกำลังศึกษาด้านงานคอนกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา อาทิ สถาบันการศึกษาต่างๆ วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 พฤติกรรมของคอนกรีต (Concrete Behavior)
บทที่ 2 การประเมินสภาพคอนกรีต (Concrete Evaluation)
บทที่ 3 การซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีต (Surface Repair)
บทที่ 4 การเสริมกำลังและการเพิ่มเสถียรภาพ (Strengthening and Stabilization)
บทที่ 5 การป้องกัน (Protection)
:: คำนิยม
บริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ และคอนกรีต (เอสซีจี ตราเสือ และ ซีแพค) มากว่าศตวรรษ และเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งพัฒนา "องค์กร" และ "สังคม" ให้เติบโตไปพร้อมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณสืบศักดิ์และคณะ มา ณ โอกาสนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่วงการก่อสร้างไทย สมดังเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และผู้แปล ต่อไป
-- พิชิต ไม้พุ่ม --
President
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

หนังสือ "การซ่อมแซมคอนกรีตและการบำรุงรักษา" ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติของการซ่อมบำรุงคอนกรีต โดยมีวิธีการนำเสนอมิใช่เพียงแค่ภาพกว้าง คือ ด้านดารแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ยังเจาะลึกเชื่อมโนงองค์ความรู้แต่ละส่วนโดยการนำผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ "พฤติกรรมของคอนกรีต" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนนำไปสู่การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอนกรีตในสภาวะปัญหาต่าง ๆ ต่อไป ได้ตรงตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิผล
-- ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ --
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือ "Concrete Repair and Maintenance Illustrated" ฉบับภาษาไทยซึ่งแปลโดยคุณสืบศักดิ์ พรหมบุญ และคณะ จัดเป็นหนังสือแปลที่ดีมากเล่มหนึ่ง ผู้แปลเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการงานซ่อมแซมมานาน ดังนั้นจึงมีความเข้าใจในเนื้อหาที่แปลเป็นอย่างดี นอกจากเป็นหนังสือที่ดีมากแล้ว ยังอ่านเข้าใจง่ายเพราะมีรูปประกอบจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Flow Chart ทำให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานตั้งแต่การสำรวจตรวจสอบความเสียหาย ประเมินวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม และ ทำการซ่อมแซมตามวิธีที่กำหนด
-- ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล --
นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย