รูปภาพสินค้า รหัส9786169292340
9786169292340
สรุปเข้มสังคม มัธยมปลาย พิชิตสอบ 9 วิชาสามัญ O-NET วัดความรู้ทั่วไป เพิ่มสรุป รัฐธรรมนูญฯ 2560 อ่านง่าย เนื้อหาแน่น ตรงจริง
ผู้เขียนชัย ลาภเพิ่มทวี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169292340
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ชัยติวเตอร์สังคม, หจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"Fight for University หัวใจสังคม มัธยมปลาย" เล่มนี้ เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบระดับมัธยมปลายที่ได้ปรับปรุงเนื้อหาตามหลักสูตรใหม่ เพื่อนักเรียนมัธยมปลายนำไปใช้ประกอบการเรียนในโรงเรียน และการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสนามสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ "ง่าย แน่น ตรง" คือ อ่านง่าย เนื้อหาแน่น ตรงจริง เน้นประเด็นสำคัญโดยใช้อักษรตัวหนาและขีดเส้นใต้ มีการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ตามหลักสูตรใหม่ และเพิ่มเนื้อหากฎหมายและรัฐธรรมนูญฯ 2560 รวมทั้งมีข้อสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
1. พระพุทธ์ศาสนา
2. ศาสนาสากล
3. ประวัติศาสตร์ไทย
4. ประวัติศาสตร์โลก
5. โลกศึกษา
6. เศรษฐศาสตร
7. ภูมิศาสตร์
8. กฎหมาย
9. รัฐและการเมืองไทย
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
11. วัฒนธรรมและสังคมวิทยา