รูปภาพสินค้า รหัส9786169259619
9786169259619
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หลักคิดในการเปลี่ยนระบวนทัศน์ ให้หันมาแก้ปัญหามนุษย์ ด้วยการ "ลดความต้องการส่วนที่เกินความพอเพียง ควบคู่กับการหาวิธีเพิ่มสมรรถนะในการสร้างสรรค์สิ่งตอบสนองความต้องการ"
ผู้เขียนสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169259619
จำนวน: 214 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นวชีวัน, มูลนิธิ 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2567
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การพัฒนาของโลกทุกวันนี้อยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม ที่มุ่งบริหารจัดการให้ใช้ "ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขยายตัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์" อันเปรียบเสมือนกับการ "ใช้ขาเพียงข้างเดียวของกรรไกรในการตัดกระดาษ" ซึ่งยากจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ก็คือหลักคิดในการเปลี่ยนระบวนทัศน์ ให้หันมาแก้ปัญหามนุษย์ ด้วยการ "ลดความต้องการส่วนที่เกินความพอเพียง ควบคู่กับการหาวิธีเพิ่มสมรรถนะในการสร้างสรรค์สิ่งตอบสนองความต้องการ" เพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดอย่าง "มีประสิทธิผล มีประโยชน์ และทำให้มีความสุขที่ยั่งยืน" อันเปรียบเหมือนกับการใช้ขาทั้งสองข้างของกรรไกรเพื่อร่วมกันตัดกระดาษ ซึ่งจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งกว่า หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบหลักสูตรเรียนรู้และทดลองทำหลักสูตรนำร่อง "สร้างสุขภาวะบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธปรัชญา
บทที่ 3 ความกลัวกับความต้องการของมนุษย์
บทที่ 4 พุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 หลักเศรษฐศาสตร์ของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 6 แบบจำลองของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 7 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
บทที่ 8 สร้างสุขภาวะบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์การเมืองของเศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 10 แก้ความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมือง