รูปภาพสินค้า รหัส9786169240228
9786169240228
โลกใหม่ใครกำกับ? คำถามสำคัญที่อยากชวนร่วมกันหาคำตอบผ่านกรณีศึกษากี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ผู้เขียนนลินี ฐิตะวรรณ, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169240228
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 239 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง, มูลนิธิ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประเทศไทย แม้จะมีความตื่นตัวในประเด็นอินเทอร์เน็ตกับสังคม แต่บทบาทในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่ยังคงเป็นรัฐ ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อาจไม่ถูกมองอย่างรอบด้านเพียงพอ จึงมีแนวคิดในเรื่องการกำกับอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมอย่างหลากหลายในการกำหนดนโยบายอินเทอร์เน็ตร่วมกัน หนังสือ "โลกใหม่ใครกำกับ? กรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต" จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจการกำกับอินเทอร์เน็ตผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในและต่างประเทศ โดยท้ายที่สุดผู้อ่านจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพรวม ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของการกำกับอินเทอร์เน็ตอย่างมีส่วนร่วมได้

:: สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน
บทที่ 2 กฎหมาย
บทที่ 3 เศรษฐกิจ
บทที่ 4 การพัฒนา
บทที่ 5 สังคม-วัฒนธรรม