รูปภาพสินค้า รหัส9786169160601
9786169160601
รวบรวมภาพผลงานและบทความสาระเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบห้องประชุม อันจะก่อประโยชน์ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบห้องประชุมในรูปแบบต่างๆ ต่อผู้สนใจ
ผู้เขียนกุลพัช หมวดสง, คิรินทร์ ศรีพรหม, ทิวากร สุระเสียง, สุรชัย สุนทร, ทิวาพล กมลมาลย์, นภฤทธิ์ เนียรสอาด, สัมภาษณ์ ชนานิยม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,200.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169160601
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 248 x 236 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอวีแอล ดีไซน์, บจก. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมภาพผลงานและบทความสาระเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบห้องประชุม หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญขององค์กร ด้วยบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กรไปข้างหน้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิด ปรึกษาหารือ หามติและตัดสินใจ รวมไปถึงเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร ในรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันไป ในหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยรูปแบบห้องประชุมที่แตกต่างและหลากหลายตามประเภทของการประชุมให้คุณได้เลือกสรร
:: สารบัญ
- Conference Room
- Board Room
- WAR Room
- Command Control Room
- Auditorium Room
- Multipurpose Room
- Seminar & Training Room
- ห้องประชุมกับการบริหารองค์กร
- อะคูสติกส์ห้องประชุม
- งานตกแต่งภายในห้องประชุม
- ระบบเสียงห้องประชุม
- ระบบภาพห้องประชุม
- ระบบแสงห้องประชุม
- เสียงรบกวนและสัญญาณรบกวนห้องประชุม
- ระบบสื่อสารห้องประชุม
:: คำนิยม
การนำเรื่องการออกแบบห้องประชุมด้วยเทคนิคสมัยใหม่มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือความรู้ ง่ายๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ถ่ายทอดโดยผู้ที่มีความรู้และเข้าใจจริงอย่างที่เห็นนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญของชาติเรา เรามีความรู้ก็ไม่เท่าความเข้าใจ แต่ทั้งหมดนั้นจะหายไปหากไม่ได้มีการบันทึกสิ่งนี้เอาไว้ บันทึกที่ถูกต้อง สวยงาม และแข็งแรง ย่อมพาให้อายุของมันยาวนาน หนังสือเล่มนี้ได้เริ่มทำหน้าที่ของมันนับตั้งแต่วันที่ถูกพิมพ์ออกไป
เจน สงสมพันธุ์
นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย