รูปภาพสินค้า รหัส9786169053262
9786169053262
-
ผู้เขียนวิทวัส รุ่งเรืองผล, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169053262
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โฮมบายเออร์ไกด์, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย แบบจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบงส่วนตลาด กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด เทคนิคและเครื่องมือที่น่าสนใจ ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ส่วนที่ 2 แบบจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบงส่วนตลาด
ส่วนที่ 4 กลยุทธการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่ 5 การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการกำหนดส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนที่ 6 เทคนิคและเครื่องมือที่น่าสนใจ ในการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์