รูปภาพสินค้า รหัส9786169026945
9786169026945
อธิบายความหมาย รายละเอียด และความสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
ผู้เขียนติน ปรัชญาพฤทธิ์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169026945
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อินทภาษ, สนพ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 5 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมาย ขอบเขตความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ จุดมุ่งหมาย แนวทางการศึกษาและปัญหาของการศึกษา พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ ทฤษฎี และผลงานของนักรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ และรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับ Modernism VS Postmodernism ในภาคผนวกให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย เหมาะสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจในสาขาวิชานี้
:: สารบัญ
บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น จุดมุ่งหมาย แนวทางการศึกษาและปัญหาของการ
ศึกษา
บทที่ 2 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 3 ทฤษฎีและผลงานของนักรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
บทที่ 4 รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาประเทศ
บทที่ 5 บทสรุป