รูปภาพสินค้า รหัส9786169017332
9786169017332
หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ สารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ฯลฯ
ผู้เขียนCecie Starr
ผู้แปลทีมคณาจารย์ ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 370.00 บาท
ราคาสุทธิ 370.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169017332
จำนวน: 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2551
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 5 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ สารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ และนิเวศวิทยา หนังสือนี้มีความเหมาะสมกับผู้อ่านหลายกลุ่ม เช่น นักศึกษาที่เรียนชีววิทยาพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมที่เรียนชีววิทยา หรือแม้กระทั่วผู้สนใจทั่วไปที่อาจสนใจมีหนังสือชีววิทยาเก็บไว้เพื่อศึกษาหลักการทางชีววิทยาเป็นครั้งคราว หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างที่ทำให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการและความรู้ทางชีววิทยาแล้วยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสำคัญของเนื้อหาส่วนนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้สนใจเกี่ยวกับชีววิทยามากขึ้นอีกด้วย แบบฝึกหัดสำหรับทดสอบตัวเองพร้อมเฉลยท้ายเล่มมีประโยชน์สำหรับการประเมินตนเองของผู้เรียน และจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ตั้งใจจริงประสบความสำเร็จในการศึกษาได้อย่างมาก
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 หลักวิวัฒนาการ
หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยที่ 3 พืชทำงานอย่างไร