รูปภาพสินค้า รหัส9786169017301
9786169017301
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิชาเคมี" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนKenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck, George G. Stanley
ผู้แปลอัญชุลี ฉวีราช, ผศ.ดร. , สมศักดิ์ ศิริไชย, ผศ.ดร. , นิศากร ทองก้อน, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 595.00 บาท
ราคาสุทธิ 595.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169017301
จำนวน: 628 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2553
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิชาเคมี" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมุ่งทำความเข้าใจประเด็นปัญหาหลักๆ โดยยึดหลักหัวใจของเคมี นั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุลของสสารประเภทต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการและเหตุผลว่ามีอะไรเกิดขึ้นระดับโมเลกุล ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้และเฉลยกว่า 1,400 ข้อบรรจุอยู่ในซีดีท้ายเล่ม ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
1. พื้นฐานทางเคมี
2. สูตรเคมี และปริมาณสัมพันธ์
3. สมการเคมี และปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกริยา
4. ชนิดของปฏิกริยาเคมี
5. โครงสร้างอะตอม
6. ความเป็นพิริออดิกทางเคมี
7. พันธะเคมี
8. โครงสร้างโมเลกุลและทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์
9. โมเลกุลาร์ออร์บิทัลในพันธะเคมี
10. แก๊ส และทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส
ฯลฯ