รูปภาพสินค้า รหัส9786168325018
9786168325018
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดใหม่ ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการวิกฤติ "Covid Model" ที่จะพาคุณฝ่าคลื่นวิกฤติได้อย่างรู้รอบ รู้เท่าทัน รู้ทาง เพื่อก้าวสู่ความท้าทายใหม่ได้อย่างมั่นใจ
ผู้เขียนทรงวุฒิ ดีจงกิจ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 265.00 บาท
ราคาสุทธิ 265.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168325018
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2565
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เพราะโลกนี้มีแต่ความไม่แน่นอน การแก้ปัญหาวิกฤติจึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องให้ความสนใจ ยิ่งนานวัน วิกฤติหรือความเปลี่ยนแปลงในโลกก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะวิกฤติที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจการค้า การดำเนินกิจการน้อยใหญ่ อันเป็นเหตุให้ส่งผลไปถึงวิกฤติรายครัวเรือนเลยทีเดียว

นี่คือปฐมบทที่มาของผลงานเขียนของ "ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ" ในรูปแบบหนังสือที่มีชื่อว่า "Crisis Management การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ" เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจต่อคลื่นวิกฤติที่ทยอยถาโถมเข้ามาสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิกฤติธรรมชาติ วิกฤติสังคม วิกฤติการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ และอีกมากมายที่มวลมนุษยชาติจะต้องเผชิญ

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการจัดการวิกฤติจากงานวิจัยทางวิชาการ และจากกรณีศึกษาทางธุรกิจย้อนหลังไปกว่า 20 ปี จนมาสู่การนำเสนอโมเดลใหม่อย่างเรียบง่ายและได้ผล โดยเปรียบวิกฤติเป็นดั่งคลื่นที่ต้องเรียนรู้ รู้จัก และมีกลยุทธ์ในการที่จะโต้กระแสหรือล้อไปกับสถานการณ์ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านไปสู่จุดที่ปลอดภัยหรือเป็นปกติในที่สุด
:: สารบัญ
บทที่ 1 คลื่นวิกฤติ (The Crisis Wave)
บทที่ 2 เรียนรู้สู้คลื่น (Learning to Rid the Waves)
บทที่ 3 เข้าใจคลื่นวิกฤติ (C : Challenge (3U))
บทที่ 4 จะโต้คลื่นได้ ต้องอ่านคลื่นออก มองคลื่นเป็น (O : Overall Trigger &Communication (SAP))
บทที่ 5 เปลี่ยนคลื่นให้เป็นโอกาส (IV : Value Enhance (9R))
บทที่ 6 โต้คลื่นด้วย FAS Technique (Implement Speedy (FAS Technique)
บทที่ 7 Delivery New Thing (TES Technique)
บทที่ 8 บทส่งท้าย The Crisis Management
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย เนื้อหากระชับ และทรงคุณค่า ผมขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เจ้าของกิจการต่าง ๆ และผู้บริหารในองค์กรได้อ่าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติในครั้งต่อไป
-- โชติ โสภณพนิช --
ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด
กรรมาธิการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย