รูปภาพสินค้า รหัส9786168313411
9786168313411
สร้างองค์กรที่เปี่ยมประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีความเป็นมนุษย์ ด้วยแนวคิด "ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา"
ผู้เขียนAmy C. Edmondson (เอมี ซี. เอ็ดมอนด์สัน)
ผู้แปลทิพย์นภา หวนสุริยา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168313411
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 143 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บุ๊คสเคป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2565
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) องค์กรต้องการความกล้าหาญที่จะฝ่าคลื่นลมยิ่งกว่ายุคไหนๆ ทว่าแม้จะจ้างคนมีพรสวรรค์มามากเพียงใด ความเก่งก็ไม่อาจฉายแสงหากถูก "ความกลัว" บดบัง แนวคิดชั้นเลิศกลับถูกแช่แข็ง และหายนะอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้วัฒนธรรมความกลัว

"เอมี ซี. เอ็ดมอนด์สัน" ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งปี 2021 โดย Thinkers50 กลั่นกรองประสบการณ์วิจัยกว่า 30 ปี สู่แนวคิด "ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา" เพื่อแนะแนวทางก้าวข้ามความกลัวที่คอยฉุดรั้งประสิทธิภาพขององค์กร และเปิดพื้นที่ให้คนทำงานได้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทำได้จริง อาทิ

- แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับความเห็นต่าง ข้อผิดพลาด และไอเดียนอกกรอบ
- "ชุดเครื่องมือของผู้นำ" และวิธีตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความคิดเห็น
- กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมผ่าน "เสรีภาพที่จะล้มเหลว" และการกระตุ้นความล้มเหลวที่ชาญฉลาด
- บทเรียนจากกรณีศึกษาหลากหลายแวดวง ทั้งพิกซาร์ กูเกิลเอ็กซ์ นาซา ไปจนถึงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มาเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เปลี่ยนความเงียบเป็นความเห็น และเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ นี่คือคู่มือชั้นยอดสำหรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำงานซึ่งเป็น "หัวใจ" ขององค์กร เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว
:: สารบัญ
บหนำ

ส่วนที่ 1 พลังของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา
- บทที่ 1 ฐานราก
- บทที่ 2 เส้นทางวิจัย

ส่วนที่ 2 ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในที่ทำงาน
- บทที่ 3 ความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงได้
- บทที่ 4 ความเงียบที่อันตราย
- บทที่ 5 ที่ทำงานที่ปราศจากความกลัว
- บทที่ 6 โดยสวัสดิภาพ

ส่วนที่ 3 สร้างองค์กรที่ปราศจากความกลัว
- บทที่ 7 ทำให้เป็นจริง
- บทที่ 8 แล้วไงต่อ

ภาคผนวก
- แบบสำรวจที่ปรับรูปแบบให้เข้ากับบริบท
- ต่างๆ เพื่อแสดงความคงทนของความ
- ปลอดภัยเชิงจิตวิทยา

กิตติกรรมประกาศ