รูปภาพสินค้า รหัส9786168221716
9786168221716
หนังสือเล่มนี้นับเป็นฐานความรู้อันยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยฉายภาพความซับซ้อนของการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนKenneth Minogue (เคนเนธ มิน็อก)
ผู้แปลกษิร ชีพเป็นสุข

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168221716
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 118 x 185 x 11 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บุ๊คสเคป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2559
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 4 ปี 2020
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา" โดย "เคนเนธ มิน็อก" ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง London School of Economics จะพาผู้อ่านไปสำรวจประวัติศาสตร์การเดินทางของการเมือง นับตั้งแต่ยุคกรีก-โรมันซึ่งเป็นรากฐานทางการเมืองของชาติตะวันตก เรื่อยมาจนถึงระเบียบพลเมืองในยุคกลาง ตลอดจนบทบาทของศาสนาที่มีต่อรัฐสมัยใหม่ และทิศทางที่การเมืองจะมุ่งไปในศตวรรษที่ 21 โดยสอดแทรกคำถามชวนขบคิด อาทิ เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเสถียรภาพ? อะไรคือสารัตถะของความยุติธรรมในรัฐ? พฤติกรรมไร้เหตุผลของมนุษย์ส่งผลต่อการเมืองอย่างไร?

หนังสือเล่มนี้นับเป็นฐานความรู้อันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษารัฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยฉายภาพความซับซ้อนของการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี เมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง การทำความรู้จักการเมืองย่อมเป็นหนทางที่ช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นเช่นกัน
:: สารบัญ
1. เพราะเหตุใดผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดจึงไม่มีที่อยู่ในการเมือง
2. ชาวกรีกโบราณ : วิธีเป็นพลเมือง
3. ชาวโรมัน : ความหมายที่แท้ของการรักปิตุภูมิ
4. ศาสนาคริสต์และความรุ่งเรืองของปัจเจกบุคคล
5. การสร้างรัฐสมัยใหม่
6. วิธีวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่
7. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ : วิธีถ่วงดุลอำนาจ
8. ประสบการณ์การเมือง : (1) วิธีเป็นนักกิจกรรม
9. ประสบการณ์การเมือง : (2) พรรคการเมืองและลัทธิ
10. ประสบการณ์การเมือง : (3) ความยุติธรรม เสรีภาพ และประชาธิปไตย
ฯลฯ