รูปภาพสินค้า รหัส9786168221358
9786168221358
เส้นทางทุนนิยมโลก อนาคตทุนนิยมไทย โมเดลเศรฐกิจใหม่
ผู้เขียนวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168221358
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บุ๊คสเคป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านออกเดินทางไปสำรวจ "เส้นทางทุนนิยมโลก" ซึ่งโจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ ไปพร้อม ๆ กับสภาวะสังคมสูงวัย และการพลิกผันของเทคโนโลยีอย่างไร โดยไม่ไปซ้ำเติมปัญหารากฐานอย่างความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ

"เศรษฐกิจสามสี" เล่มนี้ ได้นำเสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ อาทิ การผลิตและอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติและขยับเข้าสู่โหมด Green Growth อย่างจริงจัง สังคมสูงวัยควรถูกมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบนฐานคิด Silver Economy ซึ่งสามารถยกระดับเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม่ในการจัดระเบียบโลก ให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่าง ๆ อย่างถ้วนหน้า เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism รวมความแล้วจึงเป็น "เศรษฐกิจสามสี" Green, Silver และ Golden ที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้!
:: สารบัญ
บทนำ : ห้องทดลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1 ยุทธศาสตร์ขยับประเทศ
- 1) ตลาดเสรี ฝูงห่านบิน และเสือกระโดด
- 2) ควรใช้หลักการใดเขียนยุทธศาสตร์ชาติ
- 3) ต้องพัฒนาแบบไหนจึงจะยั่งยืนและทั่วถึง

2 เส้นทางทุนนิยมโลก
- 4) โลกที่หนึ่งกับสองอยู่ตรงไหน
- 5) ทุนนิยมมีแบบเดียวหรือไม่
- 6) ยุโรปสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไร
ฯลฯ

3 อนาคตทุนนิยมไทย
- 11) จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 4.0
- 12) ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
- 13) ไทยต่างจากเสือเอเชียตรงไหน
ฯลฯ

4 โมเดลเศรษฐกิจใหม่
- 16) ผ่าโซ่การผลิต หน่วยคิดเศรษฐกิจใหม่
- 17) ทำไมโนเกียกับอีริคสันจึงยังไม่ตาย
- 18) ยุโรปรับมือเทคเฟิร์มยักษ์ใหญ่อย่างไร
ฯลฯ

บทสรุป : เศรษฐกิจที่มีชีวิตและสีสัน