รูปภาพสินค้า รหัส9786168221204
9786168221204
หนังสือที่จะพาผู้อ่านไปรู้จัก "โลกาภิวัตน์" อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ และมิติทางอุดมการณ์
ผู้เขียนManfred B. Steger (แมนเฟร็ด บี. สเตเกอร์)
ผู้แปลวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168221204
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 118 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บุ๊คสเคป, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"โลกาภิวัตน์ : ความรู้ฉบับพกพา (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "แมนเฟร็ด บีสเตกอร์" ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา ที่จะพาผู้อ่านไปรู้จัก "โลกาภิวัตน์" อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำนิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำรวจมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิติทางอุดมการณ์ ซึ่งเป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพที่อยู่เบื้องหลังมโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัตน์

และเนื้อหาล่าสุดนี้ ไม่พียงฉายภาพของปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างโลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่าย เท่านั้น แต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ ภาวะความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของผู้นำประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อำนเข้าใจ และประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
1 โลกาภิวัตน์ : แนวคิดที่ยังเป็นที่ถกเถียง
2 โลกาภิวัตน์กับประวัติศาสตร์ : โลกาภิวัตน์เป็นปราะกฏการณ์ใหม่หรือไม่?
3 โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ
4 โลกาภิวัตน์ในมิติทางการเมือง
5 โลกาภิวัตน์ในมิติทางวัฒนธรรม
6 โลกาภิวัตน์ในมิติทางนิเวศ
7 อุดมการณ์โลกาภิวัตน์ : ลัทธิตลาดโลกนิยม ลัทธิความยุติธรรมโลกนิยม และลัทธิโลกนิยมเชิงศาสนา
8. ประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์