รูปภาพสินค้า รหัส9786168056684
9786168056684
ความรู้ในองค์กรคือ Big Data ที่สำคัญที่สุด สร้างศักยภาพการแข่งขัน ด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ ตัวช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจ วางแผนงานให้ทรงประสิทธิภาพและเปี่ยมประสิทธิผล
ผู้เขียนศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก), ญาณี โชคสมงาม (หมอกิ๊ฟ), พญ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 289.00 บาท
ราคาสุทธิ 289.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168056684
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2564
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน องค์กรของเราจะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างไร และจะมีวิธีการใดที่จะติดอาวุธให้กับองค์กร และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือคำตอบเพราะ KM จะช่วยให้คุณ "เข้าใจ" กระบวนการทำงานและ "จัดการ" อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ "ปฏิบัติงาน" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง "ต่อยอด" เป็นนวัตกรรมและ "ถ่ายทอด" ความรู้ได้โดยใช้เวลาน้อยลง จะดีหรือไม่ หากเราสามารถดึงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นคู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ จะดีหรือไม่ หากเราสามารถทำให้คู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กรด้วยเทคนิค C4 และการจัดการความรู้ (KM)
:: สารบัญ
บทที่ 1 Do or Die จะรับมือกับความท้าทายใหม่ได้อย่างไร?
บทที่ 2 Last Man Standing VS Trendsetter จะยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายหรือกลายเป็นผู้นำเทรนด์
บทที่ 3 KM ช่วยจัดการปัญหาในองค์กรได้อย่างไร?
บทที่ 4 ทำความรู้จัก Knowledge Management (KM) ตัวช่วยสำคัญพาองค์กรไปสู่จุดหมาย
บทที่ 5 การค้นหาลูกค้าสำคัญ Critical Customer (C1) ด้วยเทคนิค LUKY
บทที่ 6 การคัดสรรกระบวนการสำคัญ Critical Process (C2) ด้วยเทคนิค SPACial
บทที่ 7 กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
บทที่ 8 การแปลง KM ให้เข้าใจง่ายในแบบ Collection & Correction (C3) ด้วยเทคนิค VIPs
บทที่ 9 การออกแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Communicate Effectively (C4) ด้วยเทคนิค VARK
บทที่ 10 Learning Agility: จะต้องทำอย่างไรในวันที่เราไม่รู้อะไร
บทที่ 11 ร่วมกันพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้บทส่งท้าย
:: คำนิยม
ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ขอชื่นชมเซนเซเล็ก ในฐานะคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการ "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ"(นโยบายข้อ 10.3 รัฐบาลปัจจุบัน) ที่ให้รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญมาถ่ายทอดให้สาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว หากมีการจัดการความรู้ที่ดีและสามารถส่งต่อขยายผล ประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนอย่างแท้จริง
-- ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช --
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ