รูปภาพสินค้า รหัส9786168021002
9786168021002
อธิบายหลักและวิธีการใช้คำสั่งในการสร้างพาร์ท แอสเซมบลี ดรอวิ่งและอื่นๆ ครอบคลุมคำสั่งทั้งหมดที่จำเป็นในการใช้งาน
ผู้เขียนภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 685.00 บาท
ราคาสุทธิ 685.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168021002
จำนวน: 716 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 258 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการใช้โปรแกรม หลักและวิธีการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด ส่วนตอนที่ 2 เป็นแบบฝึกหัดใหญ่ๆ ทั้งหมด 7 แบบฝึกหัด ซึ่งทั้งหมดได้รับการอธิบายและแสดงขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคใหม่ๆ โดยมีพาร์ทระดับพื้นฐานไปจนถึงพาร์ที่ใช้เทคนิคระดับกลางในการขึ้นรูปพาร์ทและแอสเซมบลี ซึ่งแบบฝึกหัดทั้งหมดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำวิธีการใช้คำสั่งต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งาน Autodesk Inventor ในการปฏิบัติงานจริงได้ในระยะเวลาอันสั้น
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 หลักและวิธีการใช้คำสั่งของ Autodesk Inventor
- บทที่ 1 เบื้องต้นเกี่ยวกับ Autodesk Inventor Professional
- บทที่ 2 การควบคุมการแสดงผล
- บทที่ 3 การเขียนสเกทช์ (Sketch)
- บทที่ 4 การสร้างฟีเจอร์ (Sketched & Placed Features)
- บทที่ 5 การสร้างเวิร์คฟีเจอร์ (Work Features)
- บทที่ 6 การจัดการฟีเจอร์และพาร์ท (Features & Parts)
- บทที่ 7 การประกอบชิ้นส่วน (Part) ในแอสเซมบลี (Assembly)
- บทที่ 8 การสร้างภาพประกอบแยกชิ้นส่วน
- บทที่ 9 การสร้างแบบแปลนแสดงภาพฉายประเภทต่างๆ
- บทที่ 10 การใช้งานภาพสำเร็จรูป Design Accelerator
ฯลฯ

ตอนที่ 2 แบบฝึกหัดการใช้งาน Autodesk Inventor